Tuesday, 7 February 2012

Latihan 2

Soalan 6 hingga Soalan 15
Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah ini dengan kata yang paling sesuai.

6. “_________ diminta memakai tali pinggang keledar,” kata pramugari itu kepada para penumpang.
A   Engkau  
B   Anda 
C   Tuan 
D   Kami

7. “Ampunlah _________ Tuanku,” kata pemuda itu kepada Raja.
A   beta   
B   hamba   
C   tuanku 
D   patik

8. Hadiah yang dibawa __________ Lisa itu adalah _________ Cikgu Ram.
A   dari …… pada
B   daripada …… kepada
C   ke …… di
D   oleh …… untuk

9. Sabrina telah menunjukkan bakatnya dalam penulisan ___________ diperingkat sekolah rendah lagi.
A   hingga   
B   sejak  
C   pada 
D   dengan

10. Badang ialah seorang pahlawan yang _________ dan berani.
A   gagah   
B   pantas   
C   garang 
D   berkuasa

11. Harry mendermakan wang kepada orang miskin itu dengan hati yang _____________.
A   gembira  
B   ikhlas  
C   sabar 
D   jelas

12. ___________ kamu pergi ke kedai, tolong belikan saya pensel.
A   Apabila  
B   Sekiranya 
C   Apatah 
D   Walaupun

13. Kakak tidak mahu diganggu _________ dia membuat kerja.
A   sambil   
B   tatkala  
C   walaupun 
D   malahan

14. “Walau apa pun yang terjadi kita mesti cari ________ yang telah merosakkan tanaman kita ini,” kata Peter kepada kawan-kawannya.
A   siapa   
B   bagaimana  
C   mana 
D   bila

15. “Murid-murid mestilah menggunakan __________ yang betul ketika membina ayat,” kata Cikgu Elaine.
A   tatasusila  
B   tatabahasa 
C   tatatertib 
D   tatanegara

No comments:

Post a Comment